Architektonický
a projektový
ateliér

Proč architekt?

Připravili jsme pro Vás několik nejčastějších otázek, na které se nás naši klienti ptají – proč by měli oslovit architekta na cestě ke splnění svého snu a co jim to přinese:

(O tom, kdo jsme a jak tvoříme naše projekty, si můžete přečíst v sekci O nás)

Proč architekt?

Architekt je profesionál – odborník, který přetváří představy klienta v hmotné řešení. Architektura není pouze umění, luxus, „něco navíc“ – je to především řemeslo.

Architekt je v tomto směru vzdělaný a má dlouholeté zkušenosti. Pracuje při tom s ohledem na požadavky investora, funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě rozpočet – návrhem řešení a výběrem materiálů se snaží co nejpečlivěji nakládat s penězi investora a co nejlépe je zhodnotit. To v sobě neobsahuje pouze náklady na stavbu jako takovou, ale také náklady, které bude muset klient vynaložit během celého životního cyklu stavby – při jejím provozu.

Jak funguje spolupráce s architektem?

Spolupráce klienta s architektem funguje na bázi dialogu. Obě strany se musí dobře poznat a postupně projít za pomoci diskuse od prvotních představ až k hotové stavbě. Po cestě je třeba probrat i úplné detaily, aby výsledek co nejlépe odpovídal představám investora.

Stejně tak architekt na projektu jako takovém nebude pracovat sám, ale podle rozsahu a typu projektu koordinuje další specialisty – statika, projektanta elektra, technického zařízení budov, požárně bezpečnostního řešení a další.

Kdy bych měl architektonický ateliér kontaktovat?

Je to možné kdykoliv, s projektem můžeme pomoci v každé jeho fázi. Nejlepší je ale kontaktovat architekta v momentě vzniku prvotní myšlenky o stavebním záměru (tedy s co největším předstihem před plánovanou realizací).

S jakým typem projektu mi pomůžete?

V naší kanceláři pracují architekti i stavební inženýři, věnujeme se zakázkám od studií staveb, projektů stavebního povolení, prováděcích dokumentací až po dozory na stavbách a realizace staveb samotných.

Do našeho portfolia spadají stavby k bydlení (rodinné domy, byty, novostavby i rekonstrukce), návrhy interiérů všeho druhu, administrativní objekty, rekonstrukce historických objektů, škol, i ryze projekční práce.

Výběr z našich projektů si můžete prohlédnout na stránce Projekty.

Co bych si měl pro začátek spolupráce připravit?

Nejdůležitější je mít co nejlepší představu o tom, co doopravdy potřebujete a jaké časové a finanční možnosti na stavbu máte. Pokud si ale v tomto nejste jistí, můžete se na nás i tak bez obav obrátit. Vše s Vámi probereme a poradíme Vám.

Kolik mě bude projekt od architekta stát?

K nacenění každého projektu přistupujeme individuálně a snažíme se, abychom vyšli vstříc klientovým požadavkům i jeho možnostem a zároveň jsme měli prostor pro odvedení kvalitní práce.