Architektonický
a projektový
ateliér

Interiér klientského centra ČSOB Kyjov

studie 2016
Kyjov
investor ČSOB s.r.o.