Interiér klientského centra ČSOB Kyjov

studie 2016
Kyjov

investor ČSOB s.r.o.